Ефективність передопераційної діагностики з використанням КТ-ангіографії при реконструктивних втручаннях на нижніх кінцівках